fdf Книгите

Теодосия Станева

Книгата 

с твоето заглавие


диетолог Теодосия Станева, книги, публикации

Въведение

Човекът се плаши от себе си - от истината кой е. Не го съзнава, а прозява се, когато чува истини. Уморява се бързо. Доспива му се. Иска да си легне, защото, то, тази истината е будност, която не заспива. Присъща е на мъдростта. А тя няма нужда от сън, защото по подразбиране е достигнатата истина.

Теодосия Станева


1-ва страница

ОТВЪТРЕ НАВЪН: Твоите очи са като моите, тогава, когато имаш очи за своите!

ОТВЪН НАВЪТРЕ: Твоите очи са като моите, тогава, когато видиш своите!

***

Книгата с твоето заглавие  Θ  Теодосия Станева


Защото здравето е истина!

Диетолог Теодосия Станева, онлайн консултация с диетолог, консултиране с диетолог онлайн, консултация за хранене, диети, рецепти, билки
Skype